אודות השיטה

Train the Brain הינה שיטה חלוצה, ייחודית ויישומית ללימוד השפה האנגלית כשפה שנייה מדוברת כבר בגיל הרך.
אוצר מילים בסיסי בתוך מבני משפט תקינים מועבר לילד בדרך חוויתית, תוך התנסות מוזיקלית, מוטורית וקניסטתית.

איך זה עובד?

מוסדות חינוך

אישה מחזיקה את מארז המשפחות של Train the brain

השיטה נלמדת בשלושה שלבים מדורגים, באופן היררכי:

שלב ראשון – מתחילים
שלב שני – מתקדמים
שלב שלישי – מיומנים

כל שלב כולל שני מארזים ובכל אחד מהם חוברת הדרכה לגננת / מובילה / מורה ועזרי הוראה נלווים (תמונות המחשה, משחקים דידקטיים ודיסק שמע).

משפחות

המשחקים המגוונים בערכות למשפחה, מאפשרים לתרגל אוצר מילים בסיסי בתוך מבני משפט בדרך חווייתית.
התרגול החוויתי יהפוך את השפה האנגלית לחוויה רגשית שתוביל להטמעת השפה לאורך זמן ותהפוך אותה לחלק מאורח החיים השגרתי של הילד באופן טבעי.

החזון

כל הילדים החל מגיל צעיר מאוד יקבלו הזדמנות שווה להיחשף לשפה האנגלית דרך האזנה והבנה.
חשיפה זו תסייע בידם לרכוש מאוחר יותר בנקל את השפה האנגלית ותוביל אותם למימוש אישי, תרחיב את השכלתם ותכין אותם לעתיד כלכלי וחברתי טוב יותר.

מייסדת השיטה - יהודית אדר

השיטה Train the Brain מבוססת על ניסיון רב שנים של 'הוראת האנגלית', בהן הגעתי למסקנות ותובנות באשר לדרך בה יש ללמד את השפה האנגלית כשפה שנייה במדינת ישראל. תחילה אציג את ההיסטוריה שלי כמורה לאנגלית במערכת החינוך ואתייחס למסקנות שהובילו אותי לייסוד השיטה.

את העיסוק במקצוע התחלתי לפני 40 שנה בתקופה בה תחילת לימוד השפה האנגלית בישראל הייתה – כיתה ה'. בתחילת דרכי בהוראת האנגלית הובלתי והדרכתי דורות רבים של תלמידים שלמדו את השפה האנגלית כשפה זרה תוך שימוש בארבע מיומנויות השפה (שמיעה, דיבור, קריאה, כתיבה) בו זמנית.

עם חלוף השנים הבנתי, כמו חוקרים אחרים בתחום, שקיימת בעייתיות בהוראת האנגלית בישראל. תלמידים רבים  מגלים קשיים ברכישת השפה האנגלית וזאת על אף מאמצים מרובים וכוונות טובות של אנשי חינוך בתחום. נתונים מדאיגים אלה וניסיוני בתחום הובילו אותי לשתי מסקנות: האחת, יש לשנות את הגיל ההתחלתי ללימוד השפה והשנייה, יש לשנות את הדרך להוראת השפה (פיתוח אוצר מילים בסיסי בתוך מבני משפט נכונים ויישומם במצבים חברתיים שונים). שתי מסקנות אלו הובילו אותי, לפני כ15 שנים, לתכנן ולפתח תוכניות לימוד באנגלית עם היבטים חדשניים.

בהמשך, יישמתי את התוכניות שפיתחתי הן במסגרת בתי הספר והן בהוראה פרטנית מחוץ לגבולות בית הספר. 

עתה, בהסתמך על הידע והניסיון האישי שלי ובהסתמך על מחקרים רבים שנעשו בתחום  זה ייסדתי את השיטה: Train the Brain.