פיתוח מיומנויות חברתיות

מידת החשיבות בפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך

חשיבות רבה נודעת להקניית מיומנויות תקשורתיות וחברתיות לילדים בגיל הרך. נמצא שלפיתוח יכולות חברתיות ורגשיות בגיל הרך תהיה השלכה ישירה ליחסים בין ילדים אלו לבני גילם בהמשך (Denhom 2003). יתרה מזאת נמצא קשר בין השימוש במיומנות חברתיות מקובלות של דפוסי תקשורת ומשחקים בגיל הרך לבין סגנון חיים בריא, אושר ויציבות לאורך חייהם ואף הצלחה אקדמאית.

הקניית מיומנויות אלו במסגרת הגן, הצהרון או בבית הספר תתאפשר אודות ל:

יחסים שוויוניים של ילדי הגיל הרך עם בני גילם

דמות משמעותית (הגננת, המובילה או המורה) שתוביל את הילדים להשתייך לקבוצת השווים.

יחסים שוויוניים עם בני גילם מספקים לילדים בגיל הרך הזדמנויות חשובות להתנסויות בשיתוף פעולה – הילדים לומדים להמתין בתור מבלי להתפרץ לדברי האחרים. כמו-כן כל ילד יוכל להבין את הילד השני ובו בזמן יבהיר את עצמו ע"י ניסוח והרחבה, שאילת שאלות והקשבה.

הדמות המשמעותית תצייד את הילדים בטכניקות חיוביות של תקשורת כמו, שיתוף פעולה, רגישות ומודעות עצמית. הגננת, המובילה או המורה היא זו שתקנה לילדים ידע וכלים ליצירת אינטראקציה יעילה ובטוחה בתוך קבוצת השווים.

על פי שיטת Train the Brain מבין האפשרויות הרבות העומדות בפני הגננת/המובילה/המורה לפיתוח מיומנויות אלו, במפגש השני בנושא 'איברי הגוף' הושם דגש על פיתוח מיומנות הדו-שיח.

הדמות המשמעותית מקנה לילדים את אחד הכלים להפנמת מיומנויות תקשורתיות וחברתיות.

השימוש בדו-שיח מאפשר לתת ביטוי לאינטראקציה חיובית בין ילדי הגן, להתפתחות הבנה חברתית ולהתפתחויות תקשורתיות מתאימות.

מאמרים בנושא לימוד ורכישת שפה בגיל הרך